آهنگ های ویژه و پرطرفدار آرشیو ویژه
رمان ملکه کوچک pdf (جلد دوم)

دانلود رمان ملکه کوچک pdf ( جلد دوم ۲ ) از نامشخص با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF نویسنده این رمان نامشخص میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ملکه کوچک

ادامه رمان ملکه کوچک از صفحه ۱۶۰ به بعد (برگرفته از سایت آوای خیس)

.ﺻدای ﻓرﯾﺎدش از درد ﺗوی ﻣﺑل ﺧﻔﮫ ﺷد و ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺷﺎر دادمﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﺷو داﺧﻠش ﺣس ﮐﻧﮫ

.ﮐﺎﻣل ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎرو ﮐردم.دﺳﺗﻣو از روی ﺳرش ﺑرداﺷﺗم و ﮐﻣرﺷو ﮔرﻓﺗم

.ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧدش ﺑرام ارزﺷﯽ ﻧداﺷت
..ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺷم ﮐﻣﯽ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻧﮫ ﺧودم و ﺑﮭش ﮐوﺑﯾدم و اون ﻓرﯾﺎدش ﺑﮫ آﺳﻣون رﻓت

…اﻗﺎاااا ﺗوروﺧدا درد داره.ﻏﻠط ﮐردم_
…اﻗﺎ ﻧﮑﻧﻧﻧن درد داره

ھﯾﺳﺳس…ھﯾوا ھر ﭼﻘدر ﺑﯾﺷﺗر ﺣرف ﺑزﻧﯽ و ﺗﻘﻼ ﮐﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر طوﻟش ﻣﯾدم، ﭘس ﺧﻔﮫ ﺷو ﺗﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾﺗم ﺑﺧواﺑﮫ_

.ﺧﻔﮫ ﺷد و ﻓﻘط ﺻدای ﮔرﯾﮫ و اخ و ﻧﺎﻟﮫ اش از درد ﺧوﻧﮫ رو ﭘر ﮐرده ﺑود

…ﻧﻣﯾدوﻧم ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑود ﯾﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻗرار ﻧﺑود اﻣﺷب ارض*ا ﺑﺷم

.ازش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدم. روی ﻣﺑل ﻧﺷﺳﺗم و ﺑﻐﻠش ﮐردﻣو روی ﺧودم ﻧﺷوﻧدﻣش

.ﺻورﺗش درﺳت ﻣﻘﺎﺑل ﺻورﺗم ﺑودم و ﭼﺷﻣﺎی اﺷﮑﯾش ﺑﮭم ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑرد

امتیاز کل : ۳.۹ / ۵. تعداد رای : ۴۷

چند ستاره امتیاز میدی بهش ؟؟

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.

 • پاسخ ناشناس [ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ]

  خیلی قشنگ بود جلد سوم کی میاد

 • پاسخ ناشناس [ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ]

  خیلی قشنگ

 • پاسخ ناشناس [ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ]

  حالم از یاسر بهم میخوره به اسم عشق هر غلطی میخواد

 • پاسخ زهرا [ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ]

  جلد سومو کی میزارید؟

 • پاسخ فریماه [ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ]

  جلد سوم کوووو کی میاد پس

 • پاسخ ناشناس [ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ]

  چرا ادامش نیستتتت

 • پاسخ ستاره [ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ]

  واقع رمان خیلی خوبیه

 • پاسخ ناشناس [ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ]

  مرسی