دارم اینجا میمیرم گل من

کجای کاری بذار دستاتو بگیرم تا منو یاد نیاری

هرگز فراموشم نکن از غصه داغونم نکن

از روی عادت به منو چشمای گریون شک نکن

گفتی همیشه با منی همزبون بودی

همین با منو قلب خسته ام تو مهربون بودی همین

آهنگ فراموشم نکن از احسان غیبی

اما من بی تو دارم تو تنهایی دق میکنم

حالا هر شب به تو و عشق خودم فکر میکنم

اگه آغوشی که دل به یاد اون آروم بگیره

ولی کی بهم مهربون باشه و دستامو بگیره